Política de privacitat

En aquest document expliquem els detalls en referència als diferents tractaments de dades personals que realitzem en la Societat Lírica i Musical de Benissa, on ens comprometem a assegurar que la vostra informació personal estiga protegida i no s’utilitze de manera indeguda.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

SOCIETAT LÍRICA I MUSICAL DE BENISSA
CIF: G03101029
Carrer Escoto, 72. 03720 Benissa (Alacant)
Adreça electrònica: info@bandadebenissa.org

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliteu, com a persones interessades, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de la relació de persona sòcia amb la nostra societat musical, així com enviar comunicacions comercials sobre les nostres activitats i serveis.

3. Quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades es conservaran mentre es mantinga la relació societària i durant el termini de temps necessari per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat als diferents formularis de la societat.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En alguns casos, és necessari que comuniquem a terceres parts la informació que ens heu proporcionat per tal de poder prestar el servei sol·licitat, com per exemple, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Així mateix, hi ha empreses que ens presten un altre tipus de serveis, com són: tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament), serveis de seguretat, serveis financers, serveis d’auditoria, etc. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per a dur a terme aquests serveis.

També se cediran a l’Administració Pública en els supòsits previstos per la Llei.

6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Drive (Google), amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Es pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

7. Quins són els vostres drets en relació amb les vostres dades personals?

Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podreu exercir els vostres drets dirigint-vos a l’adreça de l’entitat responsable del tractament.

Si no obteniu una resposta satisfactòria i desitgeu formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a la Societat Lírica i Musical de Benissa procedeixen de la mateixa persona interessada.